Kasteline bør alle ha med. Det finnes flere typer på markede. I sekk slik som denne på bildet, og med belte til å ha rundt livet.

Sikkerhetsutstyr

En lite kniv kan komme til hjelp. Det kan oppstå situasjon der man må kappe f.eks. slapeline
Her er viktig utstyr som lensepumpe, fløyte, sikkerhetsline til padleåre og luftpute til padleåre for lettere å komme opp i kajakken fvis man faller ut.
Vanntett VHF radio med «distress» knapp
Facebook