Hva er et våtkort:

Ingen krever våttkort av deg hvis du vil padle kano eller kajakk i egen båt. Men hvis du har planer om å leie utstyr, må du ta et kurs.

Våttort danner rammen for kursstigene og mulighetene for padleutdanning som finnes i Norges Padleforbund (NPF). Våtkort er et plastkort på størrelse med et vanlig kredittkort. Baksiden av kortet er satt av til å klistre på oblater som er små bevis, eller diplomer, på de kursene du har tatt i NPF. For at Våtkortet skal være gyldig må du ha oblater som viser hvilke kurs du har tatt. Ettersom du tar kurs innen en gren, klistres nye oblater oppå de gamle oblatene.

IKKE KRAV TIL RULLE: Våtkortet til Norges Padleforbund har som måt å motivere til økt kompetanse. Dette er et stigesystem, så hvis du vil lære avanserte padleteknikker, må du først ta et grunnkurt på 16 timer. Deretter kan du ta et teknikkurs, hvor det instrueres i padling i mer utfordrende forhold og farvann.

Facebook