Kontingent og leie av båtplass vedtas av årsmøtet.

For 2022 gjelder disse:

  • Hovedmedlem 400,-
  • Familemedlem 100,-
  • Leie av båtplass inne 450,-
  • Leie av båtplass ute er ikke fastsatt.
  • Ta kontakt om du ønsker inneplass til kajakken, så kan vi sjekke om det er ledig plass til deg.

Innmelding må skje personlig via  www.MinIdrett.no

Facebook