• Kontingent og leie av båtplass vedtas av årsmøtet.

For 2019 gjelder disse:

  • Hovedmedlem 300,-
  • Familemedlem 100,-
  • Leie av båtplass inne 400,-
  • Leie av båtplass ute er ikke fastsatt. Det er ingen ledige plasser for tiden.

Innmelding må skje personlig via  www.MinIdrett.no

Facebook