Som medlem i Egersund Padleklubb- og at du har tatt våtkortet, har du mulighet til å låne kajakk, åre og vest av klubben kosnadsfritt.

Facebook