Tid: Tirsdag 22. frbruar 2022 kl. 19:00

Sted: På Grand Hotell Egersung

Kaller herved inn til Årsmøte for Egersund Padleklubb for 2021.

Saker som ønskes tatt opp sendes styret senest 9. februar

Facebook